T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Rize Ardeşen İlçe Halk Kütüphanesi

Görev ve Bakış

Toplumdaki  ırk, cinsiyet, yaş, din, eğitim, sosyo-ekonomik düzey  ve politik görüş farklılıklarını görmeksizin toplumun hizmetine ücretsiz olarak sunulması  amacıyla  her türlü kültür mirasının derlenmesi, koruma altına alınması ve ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak.

Evrensel bilgi akışının vazgeçilmez bir unsuru olarak yaşam boyu öğrenme adına kütüphane kullanıcılarının zamanlarını verimli şekilde değerlendirmelerini sağlamak, öğrenimlerini destekleyecek şekilde yayın kolleksiyonunu sürekli yenilemek, bireysel ve toplumsal gelişim için gereksinim duyulan bilgiyi için başvuru merkezi olmak.