T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Rize Ardeşen İlçe Halk Kütüphanesi

Hizmetlerimiz


  • Hizmet Standartı
  • Hizmet Envanteri
  • Teknik Hizmetler: Kaynak odaklı hizmetlerimizin merkezidir. Kitap, süreli yayın, broşür, görsel-işitsel araç ve gereçler gibi bütün kütüphane dermesinin seçiminden kullanıcıya sunulacak duruma getirilişine kadar geçirdiği işlemlerle ilgilenen birimdir. Sağlama (Aksesyon) ve Demirbaş Kayıt, Kataloglama ve Sınıflama, Süreli Yayınlar, Çokluortam Teknik Hizmetler, Bilgi İşlem, Web Sitesi Yönetimi, Ciltleme ve Onarım gibi bölümlerden oluşur. 
  • Kullanıcı Hizmetleri: Her türlü kullanıcı odaklı hizmetlerden oluşur. Kullanıcıların bilgi kaynaklarından ve kütüphaneden verimli şekilde yararlanmalarını sağlayan, kütüphane hizmetlerinin tanıtılması ve bu hizmetlerden yararlanmanın yaygınlaştırılması için kütüphaneye ve dışına yönelik seminer, konferans ve yayın yollarıyla kullanıcılar ile iletişim sağlanması hizmetleri bu kapsam içinde değerlendirilir.